วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกสื่อการสอนดาวน์โหลดฟรี คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 – 3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 – 3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 – 3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

  • เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)
  • เล่ม 2 พยัญชนะ สระ
  • เล่ม 3 คำผันวรรณยุกต์
  • เล่ม 4 คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
  • เล่ม 5 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
  • เล่ม 6 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
  • เล่ม 7 คำควบกล้ำ
  • เล่ม 8 คำที่มีอักษรนำ
  • เล่ม 9 คำที่มีตัวการันต์

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 – 3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณ : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี