วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูสพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร 1-24 พฤศจิกายน 2566

สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร 1-24 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร 1-24 พฤศจิกายน 2566
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน ให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถส่งใบสมัครได้ผ่านช่องทาง E-mail : nued๒@bw@gmail.com
ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานเขตขึ้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ดังนี้
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ที่มา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี