วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูแบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อังกฤษสําหรับครู ราชบุรี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อังกฤษสําหรับครู ราชบุรี เขต 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อังกฤษสําหรับครู ราชบุรี เขต 1

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักสูตรทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

แบบทดสอบประเมินความรู้นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาให้ครบทุกบท เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบที่นี่

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี