วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษารมว.ศธ. “เพิ่มพูน” เผย ศธ. เตรียมจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ

รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” เผย ศธ. เตรียมจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โดยมีพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี พร้อมจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม/กอง ลูกเสือโรงเรียน เข้าร่วม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนกลาง

  1. พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
  2. พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
  3. พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ส่วนภูมิภาค

  1. ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
  2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน

ซึ่งหลังเสร็จพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี จะจัดให้มีกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จึงขอเชิญชวนลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั่วประเทศ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน

“ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการของแผนฯ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการและเป้าหมายที่กำหนด, แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567, ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2566, การเลื่อนตำแหน่งทางการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการใช้ประโยชน์จากค่ายลูกเสือ 133 ค่ายทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีของสังคม ตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” และตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมมอบให้จัดทำฐานข้อมูลของค่ายลูกเสือ ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ศักยภาพ และการใช้ประโยชน์ของแต่ละค่าย เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานฝึกอบรมลูกเสือและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในกระบวนการลูกเสือ และสิ่งที่ประชาชนหรือชุมชนจะได้รับ”
 รมว.ศธ.กล่าว

ที่มา ศธ.360 องศา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี