วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาtopnewsราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565  จำนวน 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่  28 กรกฎาคม 2565

 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 3 ข ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ โปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชฯดังกล่าว ทั้งสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี เหล่าทัพ บก เรือ อากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรม กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

 

ที่มา https://ratchakitcha.soc.go.th/

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี