วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ.เร่งช่วยครูไม่ได้กลับบ้านดูบุพการี นำเรื่องเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯพิจารณาอนุมัติ

สพฐ.เร่งช่วยครูไม่ได้กลับบ้านดูบุพการี นำเรื่องเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯพิจารณาอนุมัติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โฆษก สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ถึงกรณีที่มีข้าราชการครูคนหนึ่ง ขอย้ายกลับบ้านเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้ โดยต้องเดินทางไป-กลับ จากบ้านไปโรงเรียนกว่า 40 กิโลเมตรทุกวัน และดูแลพ่อเพียงคนเดียว แต่ไม่ได้รับการพิจารณาย้ายจากทางโรงเรียนต้นสังกัด นั้น ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมาย ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่า ครูคนดังกล่าวเป็นข้าราชการครู ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เคยแจ้งความประสงค์จะขอไปช่วยราชการยังอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่อยู่ในตำบลโคกกง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดูแลบิดาซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และในครอบครัวมีพี่น้องด้วยกัน 4 คน คุณครูเป็นพี่คนโต ซึ่งในแต่ละวันทุกคนต้องออกไปทำงาน ไม่มีใครดูแลบิดา ต้องฝาก อสม. ช่วยดูแลให้ โดยคุณครูได้ทำเรื่องขอไปช่วยราชการที่โรงเรียนดังกล่าว กับทางโรงเรียนต้นสังกัด ทางผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการโดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมร่วมกัน และผลสรุปในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ไปช่วยราชการ

รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การพิจารณาย้ายครูมีองค์ประกอบหลายข้อ โดยเหตุผลของการย้ายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา ซึ่งตามระเบียบ หากเป็นการขอไปช่วยราชการภายในเขตพื้นที่เดียวกัน ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สามารถเสนอขอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ทำการพิจารณาอนุมัติได้ แต่หากเป็นการขอไปช่วยราชการที่ต่างเขตพื้นที่ ต้องส่งเรื่องเข้ามาที่ สพฐ. ส่วนกลางให้ทำการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้นสังกัดอาจให้ความเห็นไม่อนุญาต แต่ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลยพินิจ พิจารณาให้การอนุญาตได้ตามเหตุผลแล้วแต่กรณี ซึ่งในกรณีของข้าราชการครูคนดังกล่าว ล่าสุด ทางสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ได้มีการประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในการอนุญาตให้ย้ายไปช่วยราชการได้ โดยเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ให้ทำการพิจารณาอนุมัติ และทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยพนักงานราชการที่ทำหน้าที่ครูผู้สอน ให้มาชดเชยยังโรงเรียนต้นสังกัดต่อไป

.“ทั้งนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบถึงประเด็นดังกล่าวและมีความห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ที่ต้องดำเนินการโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะ การเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ คืนครูกลับสู่ห้องเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ให้ สพร. ปรับเกณฑ์การช่วยราชการเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในกรณีที่ครูประสบปัญหาเช่นนี้ตามความเป็นจริง ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีความกังวลใดๆ และให้ทุกคนมุ่งพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่” โฆษก สพฐ. กล่าว

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี