วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกอบรมอบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. โดย สพฐ. ร่วมกับ มทร.พระนคร

 

 

เนื้อหา Digital Content สู่การจัดการเรียนรู้

 1. ดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบแอนนิเมชั่น
  ออกแบบและผลิตผลงานภาพเคลื่อนไหว เทคนิค กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟิก ข้อความ มัลติมีเดียประกอบการผลิต ฝึกทักษะการสร้างภาพกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว ฝึกกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว เทคนิคประกอบการ
 2. ดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบเกมการศึกษา
  องค์ประกอบ หลักการ และทฤษฎี การสร้างแอพพลิเคชั่น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. โลกเสมือนจริง (Metaverse)
  ออกแบบและสร้างนวัตกรรมโดยใช้แพตฟอร์ม metaverse โดยบูรณาการใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 4. ดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบ Mobile Application
  ออกแบบและปฏิบัติการสร้าง Mobile Application องค์ประกอบ หลักการ และทฤษฎี การสร้างแอพพลิเคชั่น ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้าง Mobile Applicationเบื้องต้น วางแผนขั้นตอนการผลิต ออกแบบ แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่
 5. นวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สู่การจัดการเรียนรู้
  ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง ออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผลการปรับปรุงนวัตกรรม
 6. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลคอนเทนต์
  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลคอนเทนต์ แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตรและศาสตร์การสอนที่ทันสมัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (TPACK) ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
 7. การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลคอนเทนต์สู่งานวิจัย
  ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในบริบทสถานศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์ บริบทชั้นเรียน บริบทสถานศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินฐานสมรรถนะ การใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษา

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

ลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนอบรมที่นี่

 

ที่มา สพฐ.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี