วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาศธ.แจกของขวัญปีใหม่ 2567 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.แจกของขวัญปีใหม่ 2567 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ศธ.แจกของขวัญปีใหม่ 2567 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างชุมชน” ฟรี
เพื่อปรับปรุงทักษะ (Re-Skills) และเรือการเพิ่มทักษะ (Up-Skills) และหรือการสร้างทักษะใหม่ (New-Skills) ให้แก่ประชาชาชนในชุมชน จำนวน 433 ชุมชน ๆ ละ 20 คน
(ภายในเดือน ม.ค. 67) โดย สอศ.

อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ฟรี
จุดบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น ซ่อม และช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
จำนวน 100 ศูนย์ทั่วประเทศ (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 66 – 1 ม.ค. 67) โดย สอศ.

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
จำนวน 928 แห่ง ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธ.ค. 66 โดย สกร.

กิจกรรมลดราคาสินค้าร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา สูงสุด 10%
ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 66 – 14 ม.ค. 2567 โดย สกสค.

โปรโมชั่น ลดราคาหนังสือ e-book ของ สสวท. สูงสุด 30 %
อาทิ ร้านนายอินทร์ SE-ED CU และ e-Bookstore โดย สสวท.

ลดราคาสื่อเสริม และบอร์ดเกมของ สสวท. สูงสุด 15 %
ตามร้านหนังสือ สสมท. @ipstbookstore และศึกษาภัณฑ์ดาณิชย์
suksapanmall.com โดย สสวท.

ยกเว้นค่ารรมเนียมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEG-M) ฟรี
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตราสำหรับนักเรียน/
นักศึกษา คนละ 300 บาท และบุคคลทั่วไป คนละ 600 บาท)โดย สทศ.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี