วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกอบรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 จำนวน 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 จำนวน 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี

วันที่ 26 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ ฟรี ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ การรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 และวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ (เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับเนคเทค) รุ่นที่ 2 เมื่ออบรมผ่านแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม
⏰ เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2567
📌ท่านต้องอบรมด้วยตนเองเท่านั้น หากสอบพบว่าผู้สมัครเข้าอบรมไม่ได้เข้าอบรมด้วยตนเอง สสวท. จะยกเลิกวุฒิบัตรของผู้ที่กระทำการว่าจ้างและรับจ้างอบรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี
📌สอบถามข้อมูลด้านระบบอบรมได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th
📌สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่เว็บบอร์ดของแต่ละหลักสูตร หรือทางข้อความผ่านเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. นี้

 

 

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

  1. แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
  2. นิเวศสื่อและทักษะในศตวรรษที่ 21
  3. การสื่อสารอย่างชาญฉลาด
  4. ความฉลาดทางดิจิทัล
  5. รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
  6. การเตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล

จำนวนชั่วโมงเรียน

12 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 70% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 3 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล
  2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
 

 

คลิกอบรมที่นี่

 

ที่มา สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี