วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาtopnewsอัพเดตล่าสุด เงื่อนไขจ่ายเงินเดือน 2 รอบข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2567

อัพเดตล่าสุด เงื่อนไขจ่ายเงินเดือน 2 รอบข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ สำหรับลูกจ้างประจำที่ต้องการยื่นความประสงค์ขอรับค่าจ้าง 2 รอบ สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 67 นี้

อัพเดตล่าสุด แนวทางและเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2567

วันที่ 19 มกราคม 2567 หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อ 1 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหวังช่วยบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่มีปัญหาภาระด้านการเงิน ให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ โดยพร้อมจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-payroll)

 

ผู้มีสิทธิเลือกรับเงินเดือน 2 งวด

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่สามารถและไม่สามารถเลือกรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 งวด ดังนี้

-กลุ่มที่สามารถเลือกรับเงินเดือน 2 งวดได้

-ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง จำนวน 230 ส่วนราชการ

-กลุ่มที่ไม่สามารถเลือกรับเงินเดือน 2 งวดได้

-ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน/ทหารกองประจำการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว

-ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง เช่น สำนักงานศาล/สำนักงานอัยการ/สตง./อปท./องค์กรอิสระ/รัฐวิสาหกิจ

 

ที่มา กรมบัญชีกลาง

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี