วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกอบรมชวนครูอัปสกิล ดิลทุน กับหลักสูตรใหม่ล่าสุด “ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน” รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ

ชวนครูอัปสกิล ดิลทุน กับหลักสูตรใหม่ล่าสุด “ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน” รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ

วันที่ 30 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ชวนครูอัปสกิล ดิลทุน กับหลักสูตรใหม่ล่าสุด “ครูนำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน” รับเกียรติบัตรฟรี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ

หลักสูตรนี้ครูจะได้
  • ทราบแนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปแนะนำนักเรียนให้เข้าถึงทุนการศึกษา
  • ทดลองทำจริงผ่านแบบฝึกหัดที่คุณครูสามารถต่อยอดใช้กับนักเรียนที่ต้องการสมัครทุนฯ ได้
  • ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร
พบกับ 8 บทเรียน ที่สั้น กระชับ นำไปใช้ได้จริง
อัปสกิลได้ก่อนใครที่ ESD e-learning เพื่อทุนเสมอภาค https://www.esdelearning.org/courses/72

 

 

ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน

เพื่อให้ช่องกว้างทางการศึกษานี้แคบลง การส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ คุณครูจึงเป็นกลไกหลักสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตร “ครูนำทางการศึกษาให้นักเรียน” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง และเครื่องมือให้คุณครูได้รู้จักกับแนวทาง วิธีการ เทคนิค พร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในการแนะแนวนักเรียนให้ค้นหาและสมัครทุนการศึกษาที่สนใจได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

-เอกสารและเครื่องมือสำหรับปรับใช้ในห้องเรียน -ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับเกียรติบัตร

 

คลิกลงทะเบียนอบรม

เพราะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนควรต้องเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามต้องการหลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณครูได้รู้จักกับแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในรูปแบบของทุนการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือทุนของ กสศ. ให้มากขึ้น
คุณครูท่านใดที่อัปสกิล และอยากดิลทุนให้นักเรียน
ขอแนะนำ https://findstudentship.eef.or.th/ เว็บไซต์ที่รวบรวมทุนการศึกษาจากทั่วประเทศมาไว้ในมือครู

 

ที่มา การคัดกรองนักเรียนยากจน 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี