Take a fresh look at your lifestyle.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การศึกษานอกโรงเรียน สู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.แก่งกระจาน รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ขอนำเสนอ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี หัวข้อการศึกษานอกโรงเรียน สกร.แก่งกระจาน  คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

กศน. หรือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เดิมคือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัยที่อยู่นอกระบบการศึกษาปกติ

กศน. มีบริการอะไรบ้าง?

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน: ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ: หลักสูตรอาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: หลักสูตรด้านสุขภาพ การเงิน การเกษตร และอื่นๆ
  • การสอบเทียบวุฒิการศึกษา: เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนสามารถได้รับวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า
  • การเรียนออนไลน์: หลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์  การศึกษานอกโรงเรียน สู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์กับห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ง่ายๆ เพียงแค่คุณมีอีเมล์แอดเดรส และทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา สกร.แก่งกระจาน
You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี