Take a fresh look at your lifestyle.

เปิดแล้ว PISA STYLE ระบบข้อสอบออนไลน์ สพฐ.

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ขอนำเสนอ เปิดแล้ว PISA STYLE ระบบข้อสอบออนไลน์ สพฐ. ได้ประกาศของแจ้งปิดปรับปรุงระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ในวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการจัดระบบของฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและจะสามารถเข้าระบบได้ ในวันที 3 มิถนายน 2567 เป็นต้นไป

ศูนย์ PISA สพฐ. เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางประเมินของ PISA และบริการข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนตามแนว PISA ใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน, การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านระบบคลังข้อสอบออนไลน์วัดสมรรถนะของผู้เรียนด้านการรู้เรื่องตามแนว PISA อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ PISA

PISA STYLE

PISA STYLE คือ ระบบข้อสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชิน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบข้อสอบตามแนว PISA 2018 ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาทดลองทำข้อสอบแนว PISA โดยสามารถเข้าทำการทดสอบได้หลายครั้ง เพื่อความเชี่ยวชาญและเป็นการเตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง ด้วยเวลาการทำข้อสอบจริง และรูปแบบข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการทดสอบ PISA จริง

ในระบบ PISA STYLE จะมีข้อสอบตามแนว PISA อยู่ 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบในคลังมากถึง 300 ข้อ รองรองรับเข้าทดสอบของนักเรียนได้พร้อมกันถึง 4,000 คนทั่วประเทศ

 

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่

คูมือการใช้งาน PISA

ที่มา Pisa center

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี