Take a fresh look at your lifestyle.

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1-2

          Krupatom ขอนำใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 มาฝากกันเช่นเคย สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ค่ะ

ใบกิจกรรมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นครูดวงเดือนวิทย์ป.3_ตอน05

ใบกิจกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นครูดวงเดือนวิทย์ป.3_ตอน07

ภาพจิกซอร์ประกอบการทำใบกิจกรรมครูดวงเดือนวิทย์ป.3ตอน07

ใบความรู้การใช้ทรัพยากร-5Rครูดวงเดือนวิทย์ป.3_ตอน08

ใบกิจกรรมการใช้ทรัพยากร-ด้วย-5Rครูดวงเดือนวิทย์ป.3_ตอน08

 

ขอขอบคุณ : kru2day.com

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...