วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

          โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย  มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนตามแนวทางของโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  สมาคมชมรมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด

          แบบสรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์  ตามสภาพจริงของโรงเรียน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจ  ตามความสามารถของโรงเรียนที่คณะทำงานทุกฝ่าย ซึ่งให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่น  เพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักหลีกเลี่ยงให้ปลอดภัยกับสิ่งที่เกิดจากสุขภาพอนามัย  ป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรค มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  หากมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่ง และน้อมรับไปพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

4 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1 

 ข้อมูลทั่วไป

 

ส่วนที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 1-5     

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6-10     

    

ตัวชี้วัดที่ 11-15 

ตัวชี้วัดที่ 16-19

>>>ข้อมูลสรุป

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี