ข้อสอบ O-NET 62 ป.6

ข้อสอบ O-NET 62 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62  ป.6 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 

ข้อสอบ onet 62 ม.3

ข้อสอบ onet 62 ม.6

วิชาภาษาไทย

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/61-ภาษาไทย-100.pdf” download=”all”]

วิชาคณิตศาสตร์

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/64-คณิตศาสตร์-100.pdf” download=”all”]

วิชาวิทยาศาสตร์

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/65-วิทยาศาสตร์-100.pdf” download=”all”]

Advertisements

วิชาภาษาอังกฤษ

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/63-อังกฤษ-100.pdf” download=”all”]

ขอขอบคุณ http://www.niets.or.th

Advertisements

Comments are closed.