fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ตั๋วครู เข้ม สอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเกรดต้องเกิน 2.5

ตั๋วครู เข้ม สอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเกรดต้องเกิน 2.5  ปัจจุบันนับว่าครูเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายคนฝันอยากเป็นตั้งแต่เด็ก ทั้งครูยังเป็นผู้ที่คอยช่วยดูแลสั่งสอนสั่งสอนสร้างศิษย์ให้เป็นคนเก่งและดี รวมถึงตัวครูนั้นก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองเสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

และเมื่อ 16 เมษายนที่ผ่านมานายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการจัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่จะเริ่มใช้กับนักศึกษา สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้การทดสอบจะดำเนินการทดสอบใน 2 ด้านหลัก คือ ด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และด้านการปฏิบัติงานทั้งการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู

ทั้งนี้ในส่วนของวิชาเอก ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าผู้ที่จะสามารถทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้นั้น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ขอรับการทดสอบมีความรู้ในรายวิชาเอกเพียงพอที่จะเป็นครูผู้สอนในรายวิชานั้น ส่วนผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 2.50 ถือว่าไม่สามารถเป็นครูสอนในรายวิชาเอกนั้นได้ ทั้งนี้สำหรับการสอบสามารถสอบได้ 2 ครั้ง และหากสอบผ่านเพียงหนึ่งด้าน สามารถเก็บคะแนนดังกล่าวไว้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมด หากสอบไม่ได้ภายใน 3 ปีจะต้องทำการทดสอบใหม่ทั้งหมด

“จากนี้จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครูเข้ามาให้ความคิดเห็น พร้อมทั้งจะเผยแพร่ทางเว็บไซค์ของคุรุสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะอนุฯ จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุม กมว. ในช่วงเดือนมิถุนายน และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาต่อไป” ประธาน กมว.กล่าว

ครูประถม ขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกคนสู้ๆ มีพลังในการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อสร้างคนดีออกสูสังคมสืบไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12:47 น.  

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...