Take a fresh look at your lifestyle.

ชุดนักเรียน ปีนี้ ราคาเท่าไหร่บ้าง

ชุดนักเรียน คือ เครื่องแบบที่แสดงบทบาทของวัยเด็กทำให้คนในสังคมรู้ว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้หรือประกอบอาชีพเพื่อได้มาในเงินไว้ซื้อของรับผิดชอบตนเองได้ หน้าที่หารายได้จึงไปตกที่ผู้ปกครอง บ้านใดมีลูก 1 คนก็ถือว่าอยู่ตัวไป แต่บ้านไหนที่มีหลายคนก็อาจต้องมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคการศึกษาแรกได้

วันนี้ ครูประถม จะพาทุกท่านมาสำรวจราคาเครื่องแบบชุดนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมใหม่กันค่ะ 

ชุดนักเรียนอนุบาล

   

ชุดนักเรียนประถม

ชุดนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น

ชุดนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย

เมื่อทราบราคาคร่าวๆแล้ว ก็ลองเตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายกันดูนะคะ สิ่งไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัด เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่านในการเปิดเทอมใหม่ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากบิ๊กซี

ความคิดเห็น
Loading...