วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกครูประถมบทเรียนนักเรียนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103

คาบแรก วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103 ผู้สอนจัดให้มีการปฐมนิเทศรายวิชาเป็นการแนะนำขอบข่ายรายวิชา และวิธีการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งที่ผู้เรียนจะรับรู้ คือ

  1. คำอธิบายรายวิชา
  2. จุดประสงค์การเรียนรู้
  3. หน่วยการเรียนรู้
  4. การเช็คเวลาเรียน
  5. เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดเกรด
  6. ข้อตกลงในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างรายวิชา

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/04/ส่วนหน้า-เทคโนโลยี-วิทยาการคำนวณ-ม.1.pdf” download=”all”]

เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดเกรด

100-80  เกรด 4

79-75 เกรด 3.5

74-70 เกรด 3

69-65 เกรด 2.5

64-60 เกรด 2

59-55 เกรด 1.5

54-50 เกรด 1

49-0 เกรด 0

ข้อตกลงในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1.นั่งตามหมายเลขเครื่องที่กำหนด

2.บันทึกการใช้งานทุกครั้ง

3.รักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

4.มีสมุดจดความรู้ทุกครั้ง

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี