วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาจัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนเฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ต่อเนื่อง จํานวน ๑๑,๘๐๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท พร้อมเงินประกันสังคมร้อยละ ๕ ระยะเวลา 5 เดือน

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี