Take a fresh look at your lifestyle.

จารึกไว้ในแผ่นดิน ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ (5 พฤษภาคม)

ครูประถม ขออนุญาตนำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้มาเผยแผ่เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาสืบต่อไป

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

4 พฤษภาคม

5 พฤษภาคม

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

เวลา 9:00 น.

เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเฉลิม พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

เวลา 16.00 น.

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร อันเป็นริ้วขบวนที่ 3 ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งขบวนพร้อมในพระบรมมหาราชวัง

เป็นแบบโบราณราชประเพณี

ประกอบไปด้วยกำลังพล 1,366 นาย จาก 13 หน่วยงาน การรจัดขบวนทำตามเป็นแบบโบราณราชประเพณี ผู้ร่วมในริ้วขบวนแต่งกายตามแบบโบราณ เว้นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ ทหารรักษาพระองค์ในขบวนทหารเกียรติยศนำและตาม ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียง ที่สวมเครื่องแบบเต็มยศ เครื่องสูงธงโบราณงดงามสมพระเกียรติ

ริ้วขบวนประกอบเป็น 3 ส่วน

เริ่มจากขบวนหน้าเป็นขบวนนำ มีตำรวจม้านำ วงดุริยางค์ บก.กองผสม ที่มี พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.1 รอ และรอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็น ผบ.กองผสม ตามด้วย กองพันทหารเกียรติยศนำ ร.1 รอ. ขบวนกลาง หรือขบวนเสด็จฯ ประกอบด้วย นำริ้ว สารวัตรกระบวน ประตูหน้าซ้ายขวา ธงสามชายซ้ายขวา กลองมโหระทึก จ่าปี่ จ่ากลอง สารวัตรแตร กลองชนะแดงลายทอง กลองทอง แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ กลองชนะเขียวลายเงิน กลองเงิน กำกับพระแสงระหว่างเครื่องหน้า ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง พระเกาวพ่าห์ พระเสมาธิปัต พระฉัตรชัย เจ้าพนักงานกลับสัญญาณ ผู้บอกกระบวน พราหมณ์เป่าสังข์

16 ราชองครักษ์แบกหามพระราชยาน

ตอนพระราชยาน ประกอบด้วย ตำรวจหลวง นายทหารเชิญธงชัย นายทหารเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน ตอนเครื่องสูงหลัง และประตูหลัง ทั้งนี้ในส่วนของชุดแบกหามพระราชยานพุดตานทอง ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในริ้วขบวนนั้น กำหนดให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เป็นเจ้าพนักงานแบกหามพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง 16 นาย จัด 5 ผลัด เปลี่ยนแบกหามทุก 500-800 ม. ใช้การเปลี่ยนคนแบกหามขณะเคลื่อนที่ โดยไม่หยุดขบวน นอกจากนี้ยังมีพนักงานถือม้ารองพระที่นั่งทรง เจ้าพนักงานอินทร์ พรหม เชิญทวน แถวทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ สำหรับขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์ และกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จฯ ร.11 รอ. รถยนต์พระที่นั่ง รถพยาบาล ซึ่งริ้วขบวนที่ 3 นี้มีความยาวเกือบ 500 เมตร

นายกฯนำ ครม.-ผบ.เหล่าทัพ เข้าร่วม

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ยังมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รมช.กลาโหม คณะรัฐมนตรี คณะผู้บังคับบัญชาทหาร-ตำรวจ ประกอบด้วย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.สส. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม และ พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ฯลฯ เข้าร่วมในตำแหน่งแถวตอนผู้อำนวยการ ส่วน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 เข้าร่วมในการนำแถวแซงเสด็จฝั่งซ้ายคู่กับพระราชยานพุดตานทอง 

เสด็จฯประทับพระราชยานพุดตานทอง

เวลา 16.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อย ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จฯจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จฯออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่งทางพระทวารเทเวศรรักษา เทียบที่ประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท แล้วประทับพระราชยานพุดตานทองที่เทียบรอไว้ที่เกย

จากนั้น พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ พราหมณ์เป่าสังข์ เเตรเดี่ยวให้สัญญาณ 2 จบ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรงอน ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

ยาตราสู่วัดบวรฯเป็นจุดหมายแรก

เวลา 16.30 น. ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระที่นั่งพุดตานทอง ยาตราออกจากพระบรมมหาราชวังโดยลักษณะการเดินเป็นแบบกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ ประกอบด้วย มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงไชยเฉลิมพล ริ้วขบวนยาตราออกทางประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน ไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว เลี้ยวขวาถนนสิบสามห้าง เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

สักการะพระบรมราชสรีรางคาร

เมื่อริ้วขบวนถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เทียบพระที่นั่งราชยานพุดตานทองที่เกย เสด็จฯเข้าพระอุโบสถ พระราชาคณะ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงสักการะพระราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วเสด็จฯออกจากพระอุโบสถ ประทับพระราชยานพุดตานทอง ที่เกย แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทอง ระยะทางประมาณ 3 กม.

เสด็จฯพระอุโบสถวัดราชบพิธ

เมื่อริ้วขบวนถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยข้างวัดราชบพิธฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเสด็จฯขึ้นเกย ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ บูชาพระพุทธอังคีรส เสร็จแล้วทรงถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก ถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ พร้อมฉัตร 7 ชั้น

โปรดเกล้าฯให้เคลื่อนริ้วขบวนไปวัดพระเชตุพนฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกจากพระอุโบสถ ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปตามถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จฯเข้าพระอุโบสถ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถ ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเทพวีราภรณ์ ถวายอดิเรก และถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองคำ (จำลอง) เสร็จแล้วจึงเสด็จฯไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง พระบรมราชานุญาตยาตราขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ใช้เวลาเลียบพระนครนานกว่า 6 ชั่วโมง

จากนั้น ริ้วขบวนยาตราจากวัดพระเชตุพนฯ ไปตามถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับพักที่พระที่นั่งราชกรัณยสภา ได้เวลาสมควร เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.

5 พ.ค. 62 l เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS
 

ขอขอบพระคุณเครดิตที่มาที่ได้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำตลอดไป ครูประถม ขอเป็นหนึ่งในการบันทึกเก็บเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ หากมีข้อความใดที่ ผิดพลาดล่วงเกิน ครูประถมขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้

th.wikipedia.org

ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ไทยรัฐออนไลน์ 5 พ.ค. 2562 15:27 น.

Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...