fbpx
27.1 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022

เอกสาร การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด

ตามที่ ครูหลายท่านสอบถามเรื่อง การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามครุสภากำหนด นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง ครูประถมได้นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

การยื่นจองออนไลน์ KSP e–Service

ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 การตรวจสอบข้อมูล

 วิธีการพิมพ์ข้อมูลใบแบบฟอร์ม

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ชาวไทย)

เอกสารประกอบด้วย

ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คส.01.10 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คส.01.20 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คส.01.30 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.01.40 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย

แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 เอกสารประกอบด้วย

คส.02.10 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คส.02.20 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คส.02.30 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.02.40 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย

แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับครูชาวต่างประเทศ (foreign Teachers)

เอกสารประกอบด้วย

คุณครูสามารถติดตามบทความการศึกษาก่อนใครได้ที่ ครูประถม ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูประถม

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

spot_img
Latest news
Related news