Take a fresh look at your lifestyle.

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ ครูประถมสำคัญที่สุด

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว”

ครูประถมมีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างไร ครูประถมมีหน้าที่พัฒนาการในทุกด้านของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ ครูประถมจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะวัยนี้เป็นฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไปเด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...