วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกงานราชการประกาศ ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศ ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูประถมโรงเรียนใด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ครูประถมสามารถแจ้งข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษผ่านระบบ CCT และครูประถมสามารถ เริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1 ก.ค. 2562  โดย ดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่นี่  ดาวโหลด นร.01 แบบใหม่

ขอให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
นร.06 ก.001 ก.002 และโอนเงินคืน กสศ.
ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15. มิ.ย. เวลา 24.00 น.
*สามารถพิม ก.002 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. เป็นต้นไป
และระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลสำหรับ ปีการศึกษา 1/2562
ในวันที่ 1 ก.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย. พ.ศ. 2562

 

ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ก.ค. 2562
ดาวโหลด นร.01 แบบใหม่

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี