Take a fresh look at your lifestyle.

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษมีเงื่อนไขประจำปีการศึกษา 2562

คุณครูประถมโปรดทราบ ในภาคเรียนนี้มีการปรับแบบฟอร์ม นร.01 ดังนั้นรบกวนให้คุณครูประถมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เคยคัดกรองมาแล้วใหม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนนักเรียนอาจไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน  ให้คุณครูประถมเข้าไปอัพเดตข้อมูลผ่านระบบ
 

ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ก.ค. 2562

ติดต่อ 02-079-5475 กด 1
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...