Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด!! สพฐ. สั่งดำเนินการต่อ เรื่องมอบอำนาจ การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ครูประถมที่ติดตามข่าวเรื่องหนังสือมอบอำนาจในการออกบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ ครูประถมสามารถออกบัตรที่ที่พื้นที่ของท่าน โดยอำนาจในการออกบัตรของครูประถมจะอยู่ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันจันทร์ ที่ 8 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.256

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...