Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ครูประถม

ครูประถม

สสวท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

สสวท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ สำหรับคุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์นี้ได้จากลิ้งค์ที่อยู่ในบทความนะคะ…

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​ ไฟล์ข้อสอบและเฉลย เพื่อทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับคุณครู…

ดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา

ดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา โดยสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ…

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ปี2565

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ปี2565 สำหรับผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาที่สนใจส่งนักเรียนของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน อย่าลืมรีบสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 นี้เท่านั้นนะคะ…

ดาวน์โหลดฟรี แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ป.1-ป.3

แจกฟรี ไฟล์ แผนการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ป.1-ป.3 คุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปปรับใช้งานกับนักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 เป็นไฟล์แจกฟรีเพื่อใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน…

แจกฟรี ใบงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ

แจกฟรี ใบงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ เป็นไฟล์งาน PDF คุณครูทุกท่าน และท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดาวโหลดมา ประกอบการสอน ให้กับนักเรียน และบุตร- หลานของท่านได้ เป็นการพัฒนาความรู้ มีให้ดาวโหลดฟรี ตั้งแต่ระดับ ป.1 -…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รอบที่ 7

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รอบที่ 7 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ออนไลน์ ในโครงการแล้วนะคะ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ พร้อมกับดาวโหลดใบประกาศเกียรติบัตรได้จาก ระบบ Microsoft teams ตามลิ้งค์ดาวโหลดได้ล่างได้เลยนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ที่นี่

แจกฟรี ไฟล์งานวิจัยชั้นเรียน กว่า 250 เรื่อง คุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น เรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน,เรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา…

แจกฟรี ปกแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ดาวโหลดแก้ไขไฟล์ได้ฟรี)

แจกฟรี  หน้าปก แผนการเรียนรู้ ที่สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ฟรี และสามารถนำไปปรับแก้ไขให้ตรงกับความต้องการใช้งานได้ เพียงแค่คลิ๊ก เข้าสู่หน้าดาวโหลดของเว็บไซด์ จากนั้นก็ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนตามต้องการ  และสามารถดาวโหลดออกมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ…

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา (แนวข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา)

แจกฟรี ข้อสอบปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จาก ข้อมูลเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.) เพื่อไว้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 5 สามารถดาวโหลดข้อมูลเพื่อนำไป ติวการสอบให้กับบุตร-…