Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

พัฒนาครู

พัฒนาครู โครงการ กิจกรรม ประเมินผลงานครู ประเมินครูผู้ช่วย ว21 วPA เอกสารงานครู

มาแล้ว! อัพเดตล่าสุด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เป็นที่พูดถึงกันมาก มาแล้ว อัพเดตล่าสุด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ล่าสุดได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ชื่อกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม…

โหลดฟรี! รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565

เป็นอีกประเด็นที่มีคนติดตาม สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 แบ่งปันความรู้ (PA) สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

ประกาศแล้ว! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ยังคงเป็นประเด็นที่มีคนติดตามกันมาก สำหรับประกาศเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศจากผู้รับผิดชอบกิจกรรมภาพยนตร์สั้น) สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ฟรี…

ฟรี! โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก…

ข่าวดี ลงทะเบียนได้แล้วตอนนี้ โครงการอบรมออนไลน์ "สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน" อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. พร้อมให้ลงทะเบียนได้แล้ว เพื่อนๆ…

กบข. เชิญชวน ร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “รู้…รักการออมตามคำแม่สอน” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1…

เป็นเรื่องราวที่มีคนติดตามกันมาก สำหรับประกวดภาพวาด กบข. จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “รู้…รักการออมตามคำแม่สอน” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี…

ดาวโหลดฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้น 5STEPS

ขอแนะนำ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้น 5STEPS โดยคุณครูอุทัย ชังชั่ว สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ Active Learning…

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่างรายงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เป็นอีกเรื่องราวที่มีคนพูดถึงกันมาก สำหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565

ดาวโหลดฟรีที่นี่ สำหรับข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564…

แบ่งปันไฟล์ ตัวอย่างการเขียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู…

ขอแนะนำ ตัวอย่างการเขียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง คุณครูที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำรายงาน สามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ ว.PA คือ…

ดาวน์โหลดที่นี่! แบ่งปันไฟล์เอกสารฟรี หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565

แบ่งปันไฟล์เอกสารฟรี ขอแนะนำ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 รายละเอียดดังนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย …