Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

อบรม

ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning จำนวน 30 ข้อ

วันที่ 12 เมษายน 2567 ขอนำเสนอเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ทำแบบทดสอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning รายละเอียดแบบทดสอบหลักสูตร การ พัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning การ…

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร AI for school Lv.1 พร้อมแนวคำตอบ

วันที่ 9 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร AI for school Lv.1 พร้อมแนวคำตอบ เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for…

เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี แบบทดสอบ Communicative English (พร้อมแนวคำตอบ)

วันที่ 5 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ Communicative English Test เมื่อทำผ่าน 70% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ คำชี้แจง Communicative English Test 1.…

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “2 เมษายน วันรักการอ่าน” รับเกียรติบัตรฟรี

วันที่ 1 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน วันรักการอ่าน รับเกียรติบัตรฟรี  โดยห้องสมุดประชาชน อำเภอสบเมย วันรักการอ่าน ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่าน…

หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะ รวม 6 หลักสูตร ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้…

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ ลงทะเบียนได้แล้ว ลิงก์อบรมวันครู หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะ รวม 6 หลักสูตร ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา ต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้ รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตร…

อบรมออนไลน์ หลักสูตร e-Learning ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รับเกียรติบัตรฟรี…

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร e-Learning ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime ฟรี รับเกียรติบัตร จาก ก.ค.ศ. เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักสูตร "PA"…

ขอเชิญลงทะเบียนอบรม OTT LIVE หัวข้อ AI FOR EDU  รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ครั้งที่ 8 มาแล้ว ลิงก์ลงทะเบียนอบรม OTT LIVE หัวข้อ AI FOR EDU   วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย …

การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567…

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประชาสัมพันธ์…

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025” สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ได้รับ E-Certificate  ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม EdSociate Special…

เชิญชวนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ OTT LIVE ครั้งที่ 5 BING ช่วยครูสร้างสรรค์ภาพ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ เชิญชวนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ OTT LIVE ครั้งที่ 5 BING ช่วยครูสร้างสรรค์ภาพ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภาค 9 ภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ…