fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดได้เลย! Lesson Plan หน้าเดียว

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ Lesson Plan หน้าเดียว  มาฝากกัน เรียกว่าเป็นแผนการสอนรูปแบบใหม่ที่คุณครูหลายท่านต้องการนำไปใช้เยอะมากๆ ซ่งวันนี้เราได้นำไฟล์มาให้ดาวน์โหลดแล้ว  สามารถดาวนืโหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ ปรับ |…

ดาวน์โหลดได้เลย! แผนการสอน ภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 1/2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำ แผนการสอน ภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 1/2564  มีแบบฝึก ใบงาน ใบความรู้ ครบทุกหน่วย สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาแผนการสอน ภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 1/2564   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนการสอน หนังสือเรียนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ ป.1-ป.3

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ แผนการสอน หนังสือเรียนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ ป.1-ป.3 มาฝากกันค่ะ  สำหรับคุณครูภาษาไทยท่านไหนที่กำลังหาไฟล์แผนการสอน หนังสือเรียนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

ดาวน์โหลดฟรี! แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแผนการเรียนรู้ที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยนะคะ เพราะวันนี้เว็บไซต์ครูประถมได้นำ แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3 มาฝห้ดาวน์โหลดกัน สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ ดาวน์โหลด …