Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ไฟล์เอกสาร

หนังสือทำความเข้าใจการปฏิบัติราชการ แนวปฏิบัติในการลาป่วย ลากิจ ในปี 2565

หนังสือทำความเข้าใจการปฏิบัติราชการ แนวปฏิบัติในการลาป่วย ลากิจ ในปี 2565 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านที่สนใจรายละเอียดของระเบียบปฎิบัติต่าง ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติม…

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปี 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด…

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน แจกฟรี เพื่อใช้ประกอบการลา ขออนุญาติ ไปราชการ ในปี2565

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน แจกฟรี เพื่อใช้ประกอบการลา ขออนุญาติ ไปราชการ ในปี2565 มีทั้งหมด 8 ไฟล์ แบบฟอร์ม สำหรับคุณครู และข้าราชการที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดแบบฟอร์มเพื่อใช้งานได้นะคะ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word…

แจกฟรี ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ไฟล์*.doc)

แจกฟรี ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ไฟล์*.doc) ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดไฟล์เอกสาร และสามารถนำมาปรับแก้ไขใช้งานให้ตรงกับความเหมาะสมของสถานศึกษาของท่านได้เลยนะคะ ไฟล์สำหรับดาวโหลดอยู่ในลิ้งค์ด้านล่างค่ะ…

แจกฟรี โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน(โรงเรียน) ไฟล์excel พร้อมคู่มือใช้งาน

แจกฟรี โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน(โรงเรียน) ไฟล์excel พร้อมคู่มือใช้งาน ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาดาวโหลดโปรแกรมไปปรับใช้งานให้เหมาะสมกับของโรงเรียนท่านได้เลยนะคะ เป็นไฟล์excel แนบมาพร้อมกับคู่มือใช้งาน และตัวอย่างในการใช้งาน…

ดาวน์โหลดฟรี แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ป.1-ป.3

แจกฟรี ไฟล์ แผนการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ป.1-ป.3 คุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปปรับใช้งานกับนักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 เป็นไฟล์แจกฟรีเพื่อใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน…

เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์ ไฟล์ PPT

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์…

ปกแฟ้มสะสมงาน ไฟล์ PPT

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ปกแฟ้มสะสมงานมาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft PowerPoint  สำหรับใครที่ต้องการไฟล์ปกแฟ้มสะสมงาน สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขตามต้องการได้ สำหรับคนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564 สำหรับใครที่กำลังมองหาไฟล์ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564…