fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

ธันวาคม 2018

เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562

          ตามที่ พ.ร.บ.  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ได้กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง)  ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพควบคุม …

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

          แจ้งตำแหน่งเปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2562           โดยมีกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2562 สาขาที่เปิดสอบ ขอขอบคุณ : FB…

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง…

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน 2562

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน 2562 ครูประถม มีข่าวสารดีดีมาฝากสำหรับ ว่าที่ ผอ.ทุกท่าน ที่นี่ กศจ.พิษณุโลก ว่าง 96 ตำแหน่ง http://www.plkmoe.go.th/home/ กศจ.น่าน ว่าง ว่าง 42 ตำแน่ง http://peonan.go.th/news-detail_1873_24566…

ร่าง กำหนดการ <สอบครูผู้ช่วย> กรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16

ร่าง กำหนดการ <สอบครูผู้ช่วย> กรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16 สำหรับคุณครูที่กำลังจะสอบ ครูประถม มีข่าว การสอบกรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Rong phai

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1 ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ ความรู้ โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น คำสั่งพื้นฐานของ Scratch ความรู้เรื่อง…

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์ ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ เนื้อหาความรู้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ส่งงาน…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6 

         พระพุทธศาสนานั้น ถือเป็นศาสนาประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้ รวมถึงได้ถูกบรรจุเป็นหลักสูตร การเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ มาเป็นเวลาช้านานแล้ว และวันนี้ Krupatom ขอนำแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา…

หมอธี สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ  

          จากกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน หรือ Log book สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มี…

แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ครู ได้รวบรวมความรู้ เรื่อง Microsoft Excel เบื้องต้น ไว้ ดังนี้ วัตุประสงค์ อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นได้ ปฏิบัติการสร้างตารางได้ ปฏิบัติการคำนวณเบื้องต้นได้ สร้างแผนภูมิได้ เนื้อหา…