Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่…

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร  สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี…

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน…

วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมควบคุมโรค หรือหน้าเว็บไซต์ตามด้านล่าง ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง: 19500 บาท…