Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียดรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สมัครสอบได้ทาง www.dlalocalapp2563.com รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร การรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต…

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับข้าราชการ จำนวน 8,164 อัตรา วุฒิปวช.ขึ้นไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับข้าราชการท้องถิ่นรอบที่2 จำนวน 8,164 อัตรา วุฒิปวช.ขึ้นไป เตรียมตัวจ้า!!!!!!   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับข้าราชการท้องถิ่นรอบที่ 2 จำนวน 8,164 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ผลการประชุม ก…