กระทรวงการอุดมศึกษา

ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “หมอธี” เชื่อกระทรวงใหม่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้า เสร้างงานวิจัย และนวัต… อ่านต่อ ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม