Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

วันนี้ วันตะวันอ้อมข้าว จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในรอบปี

กำลังพูดถึงมากในขณะนี้ นั่นก็คือคืนที่ยาวนานที่สุดในรอบปี 22 ธค.นี้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผย 22 ธันวาคม 2562…

22 ธันวาคม วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

          วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice) เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี…