Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3

กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3

กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3 “หมอจรัส” ทุบโต๊ะเด็กประถมฯต้นต้องเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระฯ หลังผลวิจัยพบ เรียนมากไม่สบความสำเร็จ ทำเด็กต้องแข่งขัน ชี้เด็กวัยนี้ควรเรียนรู้สมรรถนะการใช้ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองสู่โลกอนาคต วันนี้ (27…