Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบกลางปี การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. งานใดที่นักเรียนทำด้วย     ตนเองไม่ได้ 1  รีดผ้า  2  ใส่เสื้อ 3  อาบน้ำ 2. ผ้าพันคอควรใช้ในฤดูใด    1 …