ด่วนมาก!! การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ออกมาแล้ว ทางเว็บไวต์ครูประ… อ่านต่อ ด่วนมาก!! การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564