Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.เผยผลสำรวจ พบครูมีภาระที่ไม่ใช่งานสอน กว่า 400 รายการ

วันที่ 30 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้มีการประชุมทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถึงประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ…

เสียงสะท้อนการจัดสอบครูผู้ช่วยอื้ออึง มีข้อผิดพลาด 3 เขต “ตรีนุช” สั่งสอบใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป…

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ จุดเน้นและนโยบาย สพฐ.2566 นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ …

ว11/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ ว11/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว11/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.…

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงาน “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์ และ Coding”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงาน "สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์ และ Coding" ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 25…

ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ประกาศโรงเรียนชั่วโมงปฎิบัติงาน PA

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ ประกาศโรงเรียนชั่วโมงปฎิบัติงาน PA ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู…

14 ก.พ. วันราชภัฏ “ตรีนุช-อัมพร-อมลวรรณ-ลินดา” แถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตครู ให้ความสำคัญ 17…

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ 14 ก.พ. วันราชภัฏ “ตรีนุช-อัมพร-อมลวรรณ-ลินดา” แถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตครู ให้ความสำคัญ 17 สมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง…

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง…

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566…

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดสัมมนา การสอนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) และ the SEAMEO Regional Centre in Archaeology and Fine Arts (SPAFA)…

ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2565 ขอนำเสนอ ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว2/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู…