Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาดิจิทัล

หนุนการศึกษาดิจิทัล ลงนามร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สพฐ. กับ มรภ.นครราชสีมา

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวอสพฐ.จับมือ มรภ.นครราชสีมา หนุนการศึกษาดิจิทัล ได้นำข่าว การลงนามดังกล่าว เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู  มาฝากครูประถม สพฐ.…