Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาไทย

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสารตัวอย่างคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ฉบับเต็ม สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

รัฐมนตรีช่วยฯ ศึกษาธิการ เน้นย้ำการศึกษาไทยสอนให้คิดวิเคราะห์ ไม่เน้นท่องจำ

รัฐมนตรีช่วยฯ ศึกษาธิการ เน้นย้ำการศึกษาไทยสอนให้คิดวิเคราะห์ ไม่เน้นท่องจำ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ผลักดันการเรียน Coding ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เน้นการใช้กระบวนการคิด…

ประวัติความเป็นมาของ การศึกษาของไทย 2

การจัด การศึกษา ของไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  สมัยรัชกาลที่ 5…

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education4.0

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education4.0 ในปัจจุบันสังคมไทยยังเป็นสังคมบริโภคนิยม ซื้อกินซื้อใช้ ไม่ผลิตหรือสร้างอะไร ถ้าสังคมเป็นเช่นนี้จะเกิดการแข่งขันได้อย่างไร การศึกษาก็เช่นกัน ยังเป็นบริโภคนิยมไม่ค่อยค้นคว้าวิจัย…