Browsing Tag

การสรรหาบุคลากร

รีบอ่านด่วน! มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564 มาฝากกันค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการที่เปลี่ยนไปมาก สาารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่า ด่วนที่สุด ที่ ศธ…