Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การสอนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดสัมมนา การสอนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) และ the SEAMEO Regional Centre in Archaeology and Fine Arts (SPAFA)…