Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอบ RT

เปิดวิธีเช็คผลสอบ RT ป.1 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2565 ขอแนะนำวิธีเช็คผลสอบ RT ป.1 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสอบของบุตรหลานได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ RT คือ การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)…