Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอบ

รีบอ่านด่วนเลย! เลขาธิการ กพฐ. แนะ การสอบ O-NET โรงเรียนไร้สิทธิบังคับเด็กสอบ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่มีหลายคนสงสัย เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีความยากลำบากในการจัดสอบ O-NET ล่าสุด เลขาธิการ กพฐ. แนะ การสอบ O-NET โรงเรียนไร้สิทธิบังคับเด็กสอบ เลขาธิการกพฐ. แจง…

วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…