Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอนุมัติการจบการศึกษา

สรุปแบบเข้าใจง่าย! การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่บุคลากรทางการศึกษษไม่ควรพลาดเลยนะคะ สำหรับซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563…