Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรมพัฒนาครู

ด่วน ประกาศแล้ว! ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้รับรายงานว่า ล่าสุด ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 12 หลักสูตร จะมีหลักสูตรไหนบ้าง สามารถติดตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ หลักสูตร สสวท.…