Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรมออนไลน์

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก…

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก สสวท. รับเกียรติบัตรนับชั่วโมง 16 ชั่วโมง ปิดเทอมนี้ สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูประถม…

ประกาศด่วน! เลื่อนกำหนดการอบรมออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่ 4 – 12

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่ 4 - 12มาฝากกัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง แต่ล่าสุดมีประกาศเลื่อนกำหนดการอบรมออนไลน์ รอบที่ 4 -…