Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท.และรอง…

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.) การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM…